تماس با مانا

می‌توانید از طریق ایمیل، تلفن و شبکه‌های اجتماعی با مانا در ارتباط باشید.

رسالت، خیابان ملک لو، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز نوآوری مانا (ورود از درب شماره ۳ دانشگاه واقع در خیابان ملک لو امکان پذیر است)
۰۹۹۰۱۱۳۳۴۰۵
manainnovationcenter@gmail.com