راهمانا متولد شتابدهنده ماناست. اکنون بعد از جمع آوری تجربیات چندساله در فضای نوآوری و با بررسی نقاط قوت و ضعف رایج شتابدهنده‌ها و بهینه کردن نیازهای کسب و کاری بانوان، با همان دغدغه های شتابدهنده ولی با روندی جدید و خلاقانه شروع به کار کرده‌ است.
راهمانا همان راهنمایی است که مسیر تبدیل ایده به کسب و کار را برای شما هموار می کند. در واقع از طریق مشاوره، هم‌راه و هم‌قدم با شما به توسعه کسب و کار و رفع چالش هایتان کمک می‌کند.
ما در راهمانا چالش های شما را مورد بررسی قرار می دهیم و با تیم کارشناسان خود بهترین مسیر برای رشد کسب و کار را در اختیارتان می گذاریم.
راهمانا به دنبال تحقق رویاهای شما در مسیر کسب و کارتان است.
پلتفرم مشاوره کسب و کار
در طی این سال ها با بررسی کسب و کارهای مختلف به این نتیحه رسیدیم که عدم شناخت درست مشکل، یکی از چالش های اصلی آنهاست. به این معنا که اکثر کسب و کارها به خصوص در مراحل ابتدایی، منشا چالش کسب و کاری خود را اشتباه تشخیص می‌دهند و به دنبال آن از متخصص در زمینه غیر مرتبط کمک می‌گیرند.
راهمانا پدیدآورنده فضایی جهت بررسی و رفع چالش های کسب و کاری است. در پلتفرم مشاوره (کلینیک کسب و کار) بستری برای ارتباط کسب و کارها با مشاوران حرفه ای فراهم نمودیم تا با ارزیابی مشکل مطرح شده از سمت کسب و کار او را در انتخاب صحیح مشاور راهنمایی کرده و با برگزاری جلسات مشاوره آنلاین و حضوری، تسهیل گر این فرآیند باشیم.
مراحل دریافت مشاوره کسب و کار
پیشینه راهمانا
راهمانا در سال 1396 به عنوان اولین بخش شکل گرفته در مجموعه مانا، با نام شتابدهنده فعالیت خود را آغاز نمود. شتابدهنده مانا در طی 4 سال اول فعالیت خود بیش از 100 رویداد و 56000 نفر ساعت، مشاوره و منتورینگ برگزار کرده و 660 ایده و تیم را مورد بررسی و داوری قرار داده است. از این تعداد 26 تیم در حوزه های مختلف کودک، آموزش، پوشاک، مراقبت و زیبایی، سلامت و بایوتک وارد دوره شتابدهی شدند. بیش از 1 میلیارد سرمایه توسط شتابدهنده مانا به این تیم ها اختصاص داده شده است.
جذب سرمایه
۹/۴
میلیارد ریال سرمایه گذاری
کارگاه‌ها و رویدادها
+۱۰۰
کارگاه‌ها و رویدادها
داوری ایده و طرح
+۶۶۰
داوری ایده و طرح
تیم‌های مانا