قوانین مانا

تیم مانا برای ارائه بهتر خدمات در کنار شماست.

آیا شما یکی از آن شرکت های خلاق و نوآور هستید که توانایی بهره برداری حداکثری از منابع محدود را دارید؟ پس، شما باید یک استارتاپ باشید و مانند بسیاری دیگر در زمینه کاریتان، احتمالا با دانش فنی تجهیز شده اید؛ به جامعه اهمیت می دهید و بدون شک، شما آماده آماده تطبیق سریع با تغییرات هستید. به عبارت دیگر، هم اکنون دنیا بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد.
این درست است؛ ما نمی توانیم این واقعیت را انکار کنیم که ویروس کرونا به جوامع استارتاپی هم رحم نکرده است. بلکه در مقابل، بسیاری از بنیان گذاران استارتاپ درگیر عواقب ناشی از تعطیلی­ های گسترده و محدودیت­ ها هستند و به سختی در حال تلاش برای سرپا مانت کار روی راه حل های خروج از شرایط اضطراری کنونی پیشنهاد می شود. فراموش نکنید که بسیاری از این ایده ها می تواند به جذب مشتری هدف و آشنایی مردم با شرکت شما و تخصص شما کمک کند؛ لذا تلاشی را که برای انجام این کارهای خوب سرمایه گذاری می کنید به خود شما برخواهد گشت و به شما کمک خواهد کرد.

ساعات فعالیت مانا

از شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر

ویژه مادران

آیا شما یکی از آن شرکت های خلاق و نوآور هستید که توانایی بهره برداری حداکثری از منابع محدود را دارید؟ پس، شما باید یک استارتاپ باشید و مانند بسیاری دیگر در زمینه کاریتان، احتمالا با دانش فنی تجهیز شده اید؛ به جامعه اهمیت می دهید و بدون شک، شما آماده آماده تطبیق سریع با تغییرات هستید. به عبارت دیگر، هم اکنون دنیا بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد.