آرزو خسروی
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دکتری مدیریت کسب و کار
بنیانگذار فرش آنلاین

-
-