حسین سعادتمند
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -
  •  فارغ اتحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا
  • مشاوره حقوقی در زمینه حقوق کارو بیمه و مالیات و حقوق شرکت ها
  • مدرس حقوق کار

به واسطه اینکه مدیر عامل یک شرکت حوزه صنعتی بودم ناچار به فعالیت در انواع تخصص های حقوقی شدم و به شما کمک میکنم چالش هاتون رو در زمینه حقوق کار،بیمه و مالیات برطرف کنید.

-
-