حسین شکاری
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -
  • مدیر مرکز خلاقیت و نواوری الوند
  • بنیانگذار دوزلی بوک
  • کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه شهید بهشتی
  • مشاوره عمومی راه اندازی کسب و کار و بیزینس مدل
  • مشاوره تخصصی کسب و کارهای حوزه کودک
  • مشاوره تخصصی روابط عمومی و مارکتینگ
  • مشاوره مذاکره با سرمایه گذار
-
-