حسین شکاری
نویسنده: مدیر سایت
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -

مدیر مرکز خلاقیت و نواوری الوند و بنیانگذار دوزلی بوک
کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه شهید بهشتی

حوزه های منتورینگ:
مشاوره عمومی راه اندازی کسب و کار و بیزینس مدل، مشاوره تخصصی کسب و کارهای حوزه کودک، مشاوره تخصصی روابط عمومی و مارکتینگ، مشاوره مذاکره با سرمایه گذار

-
-