حکیمه فریرزاده
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -
  • طراح اولین زیرساخت تخصصی بانوان در حوزه فن آوری و نوآوری و بنیانگذار و مدیرعامل مرکز نوآوری مانا (اولین مرکز نوآوری بانوان)
  • مشاور مرکز نوآوری رایمون مدیا
  • داورفصل سوم مسابقات میدون
  • مشاور طراحی شتابدهنده رسانه فن آسا
  • مشاور طرح اولین پلتفرم فریلنسری اختصاصی بانوان(بانوتک)
  • کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شریف
  • ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
  • مشاور بانوان موسسه دانش بنیان برکت
  • مشاور بانوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
-
-