زهرا خدری
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -
  •  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • مشاور حقوقی استارتاپ‌ها در زمینه‌ی قراردادی و نیروی انسانی
  • تدریس در زمینه حقوق قراردادها و حقوق کار

 

-
-