علیرضا شریف منش
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -
  •  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
  •  هم بنیانگذار تیم حقوقی تِکداد
  • علاقه مند به حوزه مطالعاتی حقوق سرمایه‌گذاری و مشاور حقوقی چندین مجموعه سرمایه گذاری
  • تسلط  بر روابط حقوقی کارگر و کارفرما
  • قراردادنویسی
  • تدریس در زمینه حقوق قراردادها، حقوق تجارت بین الملل و حقوق کار

 

 

-
-