محمدرضا رازقی
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
زمان مطالعه: -
  • مدیرعامل شتابدهنده سخت افزاری هاردتک
  • مشاور استارتاپی در مرکز نوآوری مانا، موسسه دانش بنیان برکت و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه
  • مشاور فنی و سرمایه گذاری و مسئول جستجو در موسسه دانش بنیان برکت
  • کارشناسی مهندسی برق-دیجیتال از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-
-