نازنین بهزادی
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه: -
  • دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد MBA و کارآفرینی دانشگاه تهران
  • مشاور کارآفرینی زنان در مرکز نوآوری‌ و خانه‌خلاق قوه‌مقننه
  • عضو هیئت مدیره و مدیر شتابدهنده مرکز نوآوری مانا
  • بنیانگذار و رییس هیئت مدیره شرکت نازنین رویان پارسی
  • بنیانگذار و مدیرعامل شرکت زیستا زیبا سلامت
  • مدرس کارآفرینی و خلاقیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی گوناگون
-
-