نویسنده:
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹
زمان مطالعه: -

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
شماره تماس:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان:
محل سکونت:
نام فرد اول:
تاریخ تولد فرد اول:
مدرک تحصیلی فرد اول:
سمت کاری فرد اول:
نام فرد دوم:
تاریخ تولد فرد دوم:
مدرک تحصیلی فرد دوم:
سمت کاری فرد دوم:
نام فرد سوم:
تاریخ تولد فرد سوم:
مدرک تحصیلی فرد سوم:
سمت کاری فرد سوم:
نام فرد چهارم:
تاریخ تولد فرد چهارم:
مدرک تحصیلی فرد چهارم:
سمت کاری فرد چهارم:
نام استارتاپ:
معرفی استارتاپ: با سلام
در حوزه آموزش ،آموزش با ادبیاتی نو مثل قصه گویی .
درک مفاهیم در هر حوزه ای مثلاً مفاهیم اخلاقی اجتماعی،ریاضی و … آموزشی فعال باشد.یک نمونه از آموزش فعال که تمامی سنین را سراپا گوش میکند ورود به بحث ماهرانه و هنرمندانه با مقدمه چینی از طریق ضرب المثل یا قصه می‌باشد.
استارتاپ شما چه مشکل یا مشکلاتی را برای چه کسانی حل می‌کند؟ برای ارتباطات مادران و فرزندان و
گروههای تحت آموزش
زیرا اینها از فواید قصه گویی است.
تقویت حس شنوایی، پرورش استعداد و خلاقیت و پرورش مهارت ارتباطات اجتماعی و….
مادر با توجه به روحیات بچه قصه ای هدفمند و هنرمندانه با توجه به آموزش فنون و مهارتهای قصه گویی طرح میکند.
…(طرح مسئله….حل مسئله…. نتیجه گیری)
بنیان‌گذاران این استارتاپ تاکنون چه چیزهای دیگری ساخته و یا بدست آورده اند؟
مشتریان شما چه کسانی هستند؟ والدین و مربیان
رقبای فعلی شما چه کسانی هستند؟
شبکه‌های اجتماعی:
چه کسی وقت بیشتری میگذارد؟

-
-