نویسنده:
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹
زمان مطالعه: -

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
شماره تماس:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان:
محل سکونت:
نام فرد اول:
تاریخ تولد فرد اول:
مدرک تحصیلی فرد اول:
سمت کاری فرد اول:
نام فرد دوم:
تاریخ تولد فرد دوم:
مدرک تحصیلی فرد دوم:
سمت کاری فرد دوم:
نام فرد سوم:
تاریخ تولد فرد سوم:
مدرک تحصیلی فرد سوم:
سمت کاری فرد سوم:
نام فرد چهارم:
تاریخ تولد فرد چهارم:
مدرک تحصیلی فرد چهارم:
سمت کاری فرد چهارم:
نام استارتاپ:
معرفی استارتاپ:
استارتاپ شما در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ (ایده اولیه/درحال آماده سازی محصول اولیه، محصول آماده ورود به بازار، محصول به بازار ارائه شده) چشم انداز شما برای رسیدن به محصول آماده ورود به بازار چه مدت زمانی است؟
استارتاپ شما چه مشکل یا مشکلاتی را برای چه کسانی حل می‌کند؟
بنیان‌گذاران این استارتاپ تاکنون چه چیزهای دیگری ساخته و یا بدست آورده اند؟
محصول شما چه نوآوری دارد و الان که ساخته نشده مردم چگونه نیاز خود را برطرف می‌نمایند؟
مشتریان شما چه کسانی هستند؟
رقبای فعلی شما چه کسانی هستند؟
شما چه مزیتی نسبت به آن‌ها دارید؟
از مشتریان خود چگونه درآمدزایی خواهید کرد؟ اگر تاکنون درآمدی کسب کرده‌اید مدل کسب درآمد را توضیح دهید؟
شبکه‌های اجتماعی:
چه کسی وقت بیشتری میگذارد؟

-
-