آرشیو برچسب:
بحران_کرونا
تاریخ انتشار:
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید:
1118 نفر

اگر در شرایطی که کرونا همه چیز را تحت تاثیر قرارداده است، نتوانیم مقاومت کرده و منحصر به فرد بودن خود را نشان دهیم، در بحران بعد چه می‌کنیم؟ چگونه می‌توان در بحران‌ها با قدرت ادامه داد؟