آرشیو برچسب:
توسعه فردی
تاریخ انتشار:
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید:
1117 نفر

اگر در شرایطی که کرونا همه چیز را تحت تاثیر قرارداده است، نتوانیم مقاومت کرده و منحصر به فرد بودن خود را نشان دهیم، در بحران بعد چه می‌کنیم؟ چگونه می‌توان در بحران‌ها با قدرت ادامه داد؟

تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
تعداد بازدید:
2586 نفر

از عوامل موثر در این بین خواسته ها و نیاز های اساسی ما است که مبنایی برای شکل گیری شخصیت ما به شمار می رود. در این کارگاه با بررسی خواسته ها و نیاز های اساسی خود بر اساس تئوری انتخاب ویلیام گلسر مسیر شغلی خود را بهتر ترسیم می‌کنیم.