آرشیو برچسب:
شخصیت شناسی
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
تعداد بازدید:
3280 نفر

از عوامل موثر در این بین خواسته ها و نیاز های اساسی ما است که مبنایی برای شکل گیری شخصیت ما به شمار می رود. در این کارگاه با بررسی خواسته ها و نیاز های اساسی خود بر اساس تئوری انتخاب ویلیام گلسر مسیر شغلی خود را بهتر ترسیم می‌کنیم.