کاتالیزر
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰
زمان مطالعه: -

یکی از دردسرهای بزرگ این دوران، پیدا کردن شغل متناسب و مهارت های نرم  متناسب با تحصیلات است؛ ما در این سلسله رویدادهایی که به نام کاتالیزر برگزار میکنیم؛ شما را به افراد شاخص و تاثیرگذار حوزه تخصصی خودتان وصل میکنیم و امیدواریم بتوانیم همچون یک کاتالیزر در مسیر شغل یابی شما سرعت بخش باشیم.

در اولین جلسه از رویداد کاتالیزر در خدمت چند تن از کارافرینان به نام کشور سرکار خانم مهندس نسیم توکل، آقای دکتر پالیزدار و مهندس امیر شکوهی نیا هستیم تا مسیر علم تا عمل آن ها را نظاره کنیم.

منتظرتون هستیم.

Like
6
0